NjurundaBladet

NjurundaBladet kommer ut till hushållen i Njurunda en gång i månaden. Den trycks upp i 6.200 ex. NjurundaBladet har WebbMera arbetat med sedan december 2008.

WebbMera, Viola Bogstag ingår i NjurundaBladets redaktionen tillsammans med NjurundaFöretagarna, Lennart Uggeldahl och Kattis Melander.

Att arbeta med bladet är ett mycket stimulerande och roligt arbete. Träffar många trevliga företagare runt om i Njurunda.

NjurundaBladet ägs av NjurundaFöretagarna som även står som ansvarig utgivare. Sättning och tryckning sker hos MittMedia.

HÄR kan du läsa bladet online:

Anmäla dig till månadsbrevet från NjurundaBladet, där du får information om manusstopp och utgivningsdagar.